Välkommen till

Villa Mediterraneo Dubrovnik

Bästagäster,,
Om ni harbestämt er attbesökaMedelhavetsvackrastejuvel, är villa „Mediteraneo“ precisvad ni letarefter.Villanärbelägen direkt vid havet, ingagatuljudellerdetmotorvägbullrethörsin. Villanligger bara 5 meterfrånhavet, någonting som gördenheltensam i sittslag.


Plats att vara


Man kan njutaavunderbarutsiktöverAdriatiskahavetfrånalla rum i villan. Dengamlastenvillanbygdes i börjanav 1800-talet som ettsommarhusförDubrovnik adeln. Utanförhusetfinnsdeten 30 meterlångstenpromenad som kan användasbåde som enbryggaförbåterochenmysigprivatgågata. Enstorochvälplaneradtomt i mediteransk stilerbjudermed palmerochmångaandraträdochväxteravolikaslag med tillhörandelekplats. Enstorterassskryter med enhärligutsiktöverElafitöarna, därförärdetsvårtatthittaenbättreplatsattsittapåkvällen, läpjapåendrinkellerätaenromantiskmiddagoch bara njutaavsolnedgångenochhavet.
Plats att vara


Man kan njutaavunderbarutsiktöverAdriatiskahavetfrånalla rum i villan. Dengamlastenvillanbygdes i börjanav 1800-talet som ettsommarhusförDubrovnik adeln. Utanförhusetfinnsdeten 30 meterlångstenpromenad som kan användasbåde som enbryggaförbåterochenmysigprivatgågata. Enstorochvälplaneradtomt i mediteransk stilerbjudermed palmerochmångaandraträdochväxteravolikaslag med tillhörandelekplats. Enstorterassskryter med enhärligutsiktöverElafitöarna, därförärdetsvårtatthittaenbättreplatsattsittapåkvällen, läpjapåendrinkellerätaenromantiskmiddagoch bara njutaavsolnedgångenochhavet.
Allt du behöver för perfekt semester


Bådeträdgårdenochterassenärutrustade med däckstolar,parasollochenstorprivatjacuzzi, mendetrådaringentvekan om att direkt tillgångtillhavetär kanske denstörstafördelen med attbo i villa „Mediteraneo“.Härfår ni bästatänkbaraläga vid havet. Gummibåten kan användasnär ni villochärinkluderad i prisen. Ettfintsättattutforskaomgivningarna.Tradition och modern lyx design


Helahusetgenomgickentotalrenovering i 2011ochärenmodernlyxig villanu. Interiörenutfördesavenkänditalienskdesignerochtrendigamöblerkommerfrånvärldsberömdatillverkare som t.ex. Selvaoch D&G. Köket i gammalengelsk stil kommerfrånMarchiCucine,ettavvärldensmestexklusivavarumärkenvadgällerspisarvemskökfinnsimångakändisars hem. Restenavinteriörenär en blandingavklassiskoch modern engelskstilsompassarperfekt till den härlyxigavillan.Badrumärgjortavutsöktitalienskmarmor.
Villanärdekorerat med exlusivabilderavolikakroatiskaochitalienskakonstnärersomger lite av museum känslatilhuset.
Detfinns 5 sovrum till erdesposition, mastersovrummethar en storgarderobpå 60m². Varjesovrumharsitteget bad ochvardagsrum med braskamin.Husetharocksåettfulltutrustatkontormed en dator, Wi-Fi, Satellit-TV, Hi-Fi system, Play Station 3, utomhusvideokamera, alarm.
Tradition och modern lyx design


Helahusetgenomgickentotalrenovering i 2011ochärenmodernlyxig villanu. Interiörenutfördesavenkänditalienskdesignerochtrendigamöblerkommerfrånvärldsberömdatillverkare som t.ex. Selvaoch D&G. Köket i gammalengelsk stil kommerfrånMarchiCucine,ettavvärldensmestexklusivavarumärkenvadgällerspisarvemskökfinnsimångakändisars hem. Restenavinteriörenär en blandingavklassiskoch modern engelskstilsompassarperfekt till den härlyxigavillan.Badrumärgjortavutsöktitalienskmarmor.
Villanärdekorerat med exlusivabilderavolikakroatiskaochitalienskakonstnärersomger lite av museum känslatilhuset.
Detfinns 5 sovrum till erdesposition, mastersovrummethar en storgarderobpå 60m². Varjesovrumharsitteget bad ochvardagsrum med braskamin.Husetharocksåettfulltutrustatkontormed en dator, Wi-Fi, Satellit-TV, Hi-Fi system, Play Station 3, utomhusvideokamera, alarm.
Vår logi

Något du behöver uppleva

Fullt utrustade villa

Plats


Pool och jacuzzi

Wellness